Biblický týden 2001

  

Od 10.8. do 19.8.2001 probíhal ve sportovním areálu v Samopších nedaleko města Sázava Biblický týden, pořádaný Českým sdružením CASD. Hlavním přednášejícím byl bratr Jacques Doukhan, profesor hebrejštiny a Starého zákona na Andrewsově univerzitě v USA. Tématem studia byly poetické knihy Bible – knihy, hovořící o moudrosti (Přísloví, Píseň písní, Kazatel, Jób a Žalmy).

 

    Myslím, že všichni, kdo tam byli, ocenili bratrovu hlubokou znalost starozákonních knih a jeho umění přiblížit nám zvěst těch oddílů Bible, které nebývají k naší velké škodě příliš často čteny. Všechny přednášky i sobotní kázání byla přenášena internetem a mohli si je vyslechnout i posluchači, kteří by jinak tuto možnost neměli. Záznamy z přednášek i kázání je možno objednat na CD i kazetách, bližší informace je možno nalézt na adrese rádia AWR (Hlas naděje), které technicky celý přenos a nahrávky zajišťovalo.

 

    Program však nebyl vyčerpán jen přednáškami br. Doukhana, ale každý den bylo možno navštívit spoustu dalších zajímavých akcí a přednášek. Celý týden byl protkán zpěvem a modlitbami. Kdo chtěl, mohl si zasportovat nebo jen využít možností procházek v krásné přírodě na břehu řeky Sázavy. Byla dána možnost k duchovním rozhovorům s bratry kazateli. V pátek 17.8.2001 jsme se společně sešli k večerní pobožnosti v nadcházející posvátný sobotní čas. Zamyšlení měl br. Doukhan a následoval koncert skupiny Ester, která nám zazpívala tradiční židovské písně.

 

Mnozí navázali nová přátelství a snad všichni si odnesli ve svém srdci novou touhu po přítomnosti Toho, který k nám prostřednictvím br. Doukhana promlouval – Všemohoucího Boha.

                                                       br. Jacques Doukhan


 

                                                        Uvnitř přednáškového stanu