Slavnostní bohoslužba v Berouně 16.9.2006

 

Rozloučení s br. Pavlem Smolkou

Přivítání nové kazatelky ses. Petry Hrdinkové

 

 

Br. Smolka s manželkou a ses. Hrdinková s manželem

 

 

 

Za berounský sbor se s br. Smolkou loučí br. Vrňata

 

Za příbramský sbor se s br. Smolkou loučí ses. Šmídová

 

Kazatelský slib ses. Hrdinkové

 

Br. Josef Cepl, předseda Českého sdružení CASD

 

Přivítání ses. Hrdinkové za „Příbramáky“

 

Ses. Petra Hrdinková

 

Společná modlitba