Křest Barbory Eisenhammerová 27.6.2003 v Příbrami

 

 

Barbora s maminkou a manželi Nowakovými

 

Píseň jen pro Báru: Mirka a Jana Procházkovi

 

Při poslechu písně.

 

Modlitba

 

Vstup do vody

 

Křtím tě ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého…

 

Narodil se nový člověk.

 

Přání: br. Karel Nowak

 

…br. Peter Čík – kazatel sboru

 

 

 

Sestra Kačírková – vedoucí sboru