Vysvěcení naší kazatelky ses. Petry Hrdinkové

Beroun 11.9.2010

 

 

 

ses. Petra Hrdinková, kazatelka sborů Beroun a Příbram

 

 

Na úvod zpěv dětí

 

 

 

Píseň

 

 

 

Modlitba za Boží požehnání

 

 

Obřad vysvěcení – vkládání rukou

 

 

Blahopřání od kazatele br. Tomáška

 

 

 

 

Za příbramský sbor přeje ses. Karolína Kačírková

 

 

 

ses. Petra Hrdinková a ses. Marta Marková

 

Popolední venkovní zamyšlení

 

 

Občerstvení

 

 

Ses. Petra Hrdinková