Malachiášova papežská proroctví

Samuele Bacchiocchi, Ph. D.

 

Bude další papež posledním papežem?

(článek byl napsán 26.3.2005, ještě před smrtí Jana Pavla II. z 2.4.2006 a následnou volbou papeže Benedikta XVI. ze dne 19.4.2005).

 

Čas volby nového papeže, nám, jak se zdá, poskytuje podnět k oprášení  proroctví, týkajícího se  papežství, jehož autorem je Malachiáš (1094[1]-1148), arcibiskup z Armaghu v Irsku, jehož jméno O'Morgair bylo polatinštěno na Malacha, česky Malachiáš. Proroctví jsou s oblibou představována jako Malachiášova papežská proroctví. Internetový vyhledávač Google při zadání slova "St. Malachy"  uvádí přibližně 73.800 odkazů, což svědčí o širokém zájmu o Malachiášova papežská proroctví – zájem nyní zvýšila i přibližující se volba nového papeže.

 

Sv. Malachiáš byl pozoruhodný reformátor církve v Irsku před  Anglo-normankou invazí. Byl svatořečen v roce 1190 papežem Klementem III. V r. 1139 navštívil Řím, aby informoval papeže Inocence II. o stavu irské církve. Během pobytu v Římě pravděpodobně obdržel osobité vidění budoucnosti 112-ti papežů, kteří budou vládnout v katolické církvi až do konce světa. Napsal popis každého papeže ve dvou až čtyřech latinských slovech a dal tento seznam Inocencovi, který měl tehdy mnoho starostí.

 

Povaha těchto proroctví je dobře známa. Sestávají se ze 111 hesel v latině, po kterých následuje konečné prohlášení o zničení papežství a posledním soudu. Každé heslo sestává ze dvou až čtyřech latinských slov, která jsou předpovídaným krátkým prorockým popisem každého papeže, začínaje od Celestina II., jenž byl zvolen v roce 1143, až do konce světa.

 

Katolická encyklopedie vysvětluje, že "ti, kdo se pustili do výkladu a objasnění těchto symbolických proroctví, úspěšně objevovali různé vlastnosti, narážky, nebo podobnosti ve své aplikaci na jednotlivé papeže; někdo podle země, jiný jména, erbu nebo insignií, místa narození, talentu nebo učení či důstojenství, která vlastnili.." (viz heslo "St. Malachy.").

 

Malachiášova papežská proroctví byla poprvé vydána v r. 1590 benediktýnským historikem Arnoldem Wyonem a měla se trvale stát součástí  katolické tradice. Malachiášova proroctví jsou podobná s proroctvím Nostradamovým, který žil o 40 let dříve a diskutuje se v této souvislosti o historičnosti Malachiášových proroctví. Někteří argumentují tím, že soupis proroctví byl zfalšován jezuity kolem r. 1600. Přes tento nejistý původ existuje neutuchající zájem o Malachiášova papežská proroctví. Zejména proto, že hesla, týkající se některých papežů, se ukazují být odpovídající skutečným papežům. Pro malý příklad uveďme:

 

Papež # 96: "Peregrinus Apostolicus" - Pius VI. (1775-1799).  Popis pro papeže č. 96, který odpovídá pontifikátu Pia VI. (1775-1799), říká: "Peregrinus Apostolicus," což znamená " apoštolský poutník" nebo "papež poutník." Je zajímavé, že na medailonu z r. 1782 se Pius VI. sám popisuje jako "Peregrinus Apostolicus." Medailon připomíná cestu papeže do Vídně, kam jel přesvědčit císaře Josefa II., aby respektoval papežskou moc a území.

 

Popis papeže jako "papeže poutníka" také vhodně koresponduje s vynuceným vyhnanstvím z Říma na konci pontifikátu Pia VI. V r. 1798  armáda francouzského generála Berthiera vzala starého papeže jako vězně do Francie. Jeho zdraví selhalo ve Valence, kde zemřel jako vězeň v exilu 22. srpna 1799. V tomto případě heslo "papež poutník," nachází  jasnou aplikaci nejen v Piově vlastním popisu sebe samého, ale také v jeho vyhnantství ve Francii. Jako adventisté vidíme ve vyhnanství a uvěznění Pia VI. vyplnění proroctví o zranění šelmy ze Zjevení 13,3.

 

Nápadnou shodu lze také vidět mezi některými Malachiášovými hesly a papeži dvacátého století. Napříkald:

 

Papež # 104: "Religio Depopulata"- Benedikt XV. (1914-1922).  Heslo č. 104, které odpovídá Benediktu XV. zní: "religio depopulata," to jest "zpustošené náboženství," nebo „zdevastované náboženství". Naplnění tohoto hesla lze vidět ve zdrcujícím dopadu na křesťanství, jaký měl komunismus a první světová válka. Komunismus zcela zdevastoval křesťanství v Rusku a v první světové válce zahynuly milióny křesťanů. 

 

Papež # 105: "Fides Intrepida"- Pius XI. (1922-1939). Popis hesla č. 105 "fides intrepida = neochvějná víra" vhodně popisuje odvahu Pia XI. tváří tvář diktátorům v Itálii a Německu. Pius XI. byl přímým kritikem fašismu, nacismu a komunismu. Podepsal úmluvu s Mussoliniho režimem ohledně statusu Města Vatikán v r. 1929 jako konkordát – tuto událost interpretuje naše adventistická církev jako uzdravení ze zranění (Zj 13,3.12).

 

On také podepsal konkordát s Hitlerem v r. 1933, který zaručoval jistou ochranu katolické církvi, což Hitler uznal. Jeho vytrvalá kritika fašismu a komunismu také překazila některé nemilosrdné plány diktátora. On to byl, kdo vyvolal nacistickou zlobu v souvislosti s encyklikou "Mit brennender Sorge", "S palčivým smutkem," ve které kritizovaval nacistický režim.

 

Papež # 106: "Pastor Angelicus" - Pius XII. (1939-1958). Popis "pastor angelicus = andělský pastýř," je heslo č. 106 a patří Piu XII. Tato aplikace vyvolává znepokojení a emoce u mnoha dnešních lidí, kteří obviňují Pia XII. ze lhostejnosti ke kritické situaci Židů, antisemitismu a z pronacistických sympatií. Jiní však oponují tím, že Pius XII. se projevil jako andělský pastýř svojí péčí o všechny ty, kdo (zejména v důsledku války) trpěli. Použití hesla „andělský pastýř" však zůstává sporné a je otevřenou záležitostí.

 

Papež # 107: "Pastor et Nauta" - Jan XXIII. (1958-1963). Popis z hesla č. 107 zní "Pastor et Nauta = pastýř a námořník", což vhodně popisuje Jana XXIII., neboť on byl lidmi milován jako pastýř více než jakýkoliv jiný papež v historii, a to katolíky i nekatolíky. Popis "nauta  = námořník," ukazuje na námořní město Venice, kde sloužit jako patriarcha než byl zvolen papežem.

 

Papež # 108: "Flos Florum" – Pavel VI. (1963-1978). Popis "Flos Florum = rozkvetlá květina" se zdá být narážkou na erb Pavla VI., který měl ve znaku tři fleurs-de-lis (květy lilií). Toto heslo neukazuje nic z jeho povahy nebo pontifikátu.

 

Papež # 109: "De Medietate Lunae" - Jan Pavel I. (1978). Popis "De medietate lunae = Od poloviny měsíce" nebo "Od prostředka měsíce," popisuje příjemný ale velmi krátký pontifikát Jana Pavla I. Byl zvolen papežem 26. srpna 1978, kdy Měsíc byl ve své poslední čtvrtině, to znamená, že byla viditelná na obloze polovina Měsíce. A zemřel 33 dní poté, 28. září, kdy opět byl Měsíc ve své poslední čtvrtině.

 

Tajemný výraz "od poloviny měsíce," by mohl také prostě jen popisovat krátkost  jeho pontifikátu, který byl jen o málo delší než je lunární cyklus. Někteří vidí také spojení s jeho jménem Albino Luciani, od "Albino" což může znamenat "bílé světlo – světlo Měsíce".  Narodil se v městě nazvaném "Belluno", což znamená "krásný Měsíc." Malachiášovo proroctví souhlasí dobře s pontifikátem Jana Pavla I.

 

Papež # 110: "De Labore Solis" - Jan Pavel II. (od 1978). Heslo "De labore solis" může být přeloženo jako "Od práce slunce," nebo "Ze  zatmění slunce". Odpovídá papeži Janu Pavlu II., který se narodil 8. květena 1920, během zatmění slunce, což může korespondovat s popisem „Ze zatmění slunce". Podle NASA (Goddard Space Flight Center Eclipse web) bylo zatmění slunce z 8.května 1920 největší v dvacátém století s velikostí 0,9734.

 

Stejně jako slunce, přišel Jan Pavel II. z východu (z východní Evropy – Polska). V jeho rodném městě Krakově působil Koperník (1473-1543), jenž učil tehdy kacířské teorii, že zeměkoule obíhá kolem Slunce. Stejně jako Země okolo slunce, také Jan Pavel II. velmi často obíhal okolo zeměkoule, kde všude kázal širokému publiku. Jeho pontifikát je charakterizován neustálým cestováním po světě. Malachiášův výraz " De labore solis," popisuje velmi dobře obě věci: den narození a misii Jana Pavla II.

 

 

Papež # 111: "Gloria Olivae" - Další papež po Janu Pavlu II. Popis hesla č. 111 "gloria olivae = olivová sláva" popisuje budoucího papeže po Janu Pavlu II. V jakém smyslu bude další papež " olivová sláva"? Olivová ratolest je dobře známý symbol míru, pravděpodobně „olivová sláva" je tedy mír. Heslo nám umožňuje předpokládat, že papež po Janu Pavlu II. bude muž, oddaný podpoře míru.

 

Pravděpodobně bude usilovat o mír mezi národy, mír mezi katolíky a mír mezi katolíky a stoupeneci ostatních náboženství. Malachiášovo proroctví tedy ukazuje, že pontifikát dalšího papaže po Janu Pavlu II. se bude vyznačovat hledáním a podporou míru na celém světě.

 

Pozn. překl.: Uvědomme si, že výše uvedená slova byla napsána ještě před smrtí Jana Pavla II. a zejména před volbou nového papeže. Je velmi pozoruhodné, že první prohlášení nového papeže, jímž se stal v r. 2005 kardinál Joseph Ratzinger jako Benedikt XVI. byla právě prohlášení o tom, že bude usilovat zejména o mír ve světě.

Ve své první mši jako papež Benedikt XVI. navrhl cíle svého papežství, kam zahrnul  sjednocení všech křesťanů, oslovit osoby jiných vyznání, obnovit jednotu a identitu katolické církve a zachovávat mír mezi národy. 

 

Jestliže Malachiášovo proroctví pro papeže č. 111 "gloria olivae = olivová sláva" je správné, lze následně očekávat, že tento další papež bude stavět na politických a ekumenických úspěších Jana Pavla II. Bude znám jako "papež míru," pomáhající urovnávat významné politické konflikty mezi národy. Jeho mírotvorné úsilí bude orientováno především na náboženský svět, zejména křesťanská a ne-křesťanská náboženství, především islám, snažící se je vést k přijetí papeže jako symbolu náboženské jednoty lidstva. Až se to stane, mohou být naplněna slova knihy Zjevení 13,3: "celá země v obdivu šla za tou šelmou."

 

Papež #112 "Petrus Romanus" - druhý papež po Janu Pavlu II. Poslední papež v Malachiášově seznamu papežských proroctví je popsán nikoliv heslem, ale jednoznačným jménem "Petrus Romanus = Petr Římský."  Jméno je následováno stručným popisem jeho pontiikátu, jenž předesílá konečný soud a zničení Země. "Při konečném pronásledování Svaté římské církve bude vládnout Petr Římský, který nasytí své stádo uprostřed mnoha soužení, po kterém město sedmi-pahorků (Řím) bude zničeno a hrozný soudce bude soudit lid. Konec."

 

Kdo je "Petr Římský"? Proč je popsán přímo jménem, na rozdíl od popisu všech předchozích 111 papežů? Bude Petr Římský někdo, kdo se narodí a bude vychován v Římě?  Nebo nějaký představitel církve, který prožije většinu svého života v Římě, sloužící ve vatikánské kurii? To nevíme. Musíme počkat a být pozorní. Já se však domnívám, že je pravděpodobnější, že výraz "Petr Římský" je popisem povahy jeho pontifikátu.

 

Z popisu pontifikátu pomocí výrazu "Petr Římský" můžeme usuzovat, že tento papež bude znovuusilovat o papežsou autoritu nad Římskokatolickou církví. Výraz by mohl také poukazovat na, že tento papež bude usilovat o autoritu Říma jako správého sídla autority v církvi a vyžadovat pevné uznání "Svaté, katolické a apoštolské římské církve jako matky a učitelky všech církví" (jak je vyjádřeno v prohlášení o vyznání víry Prvního vatikánského koncilu).

 

Jeho předchůdce, papež míru, bude zdůrazňovat dobro v ostatních vyznáních a bude se starat o náboženskou jednotu lidstva pod duchovním vedením papeže. Ale Petr Římský bude pracovat na zvýšení  nadřazenosti  římsko-katolické víry a katolické církve nad všechna ostatní náboženství a církve. Jeho autorita bude nárokována nad všemi křesťany a všemi lidmi světa. To by znamenalo, že mír o nějž bude usilovat papež č. 111 bude následován bouří, rozpoutanou posledním papežem č. 112.

 

Úvaha o Malachiášových papežských proroctvích

 

Co si máme počít s Malachiášovými papežskými proroctvími? Byla by vážná chyba jim připisovat kanonickou autoritu, podobnou biblickým proroctvím. Zaprvé proto, že jejich původ je nejistý a zadruhé proto, že některá jsou nepřesná. A dále, celkový záměr těchto proroctví je podpora autority papeže jako náboženského vůdce lidstva. Taková  autorita je dle Bible vyloučena a vede pouze k modlářským církevním obřadům, jaké můžeme vidět v katolické církvi.

 

Co činí Malachiášova papežská proroctví neobvyklými je fakt, že neodpovídají tradičnímu katolickému pohledu na konec světa, přestože se jedná o člověka, který byl katolickou církví prohlášen za svatého. Tradiční katolický pohled na konec světa byl formulován ve všech základních bodech již v pátém století podle Augustina a zůstal nezměněn až do dnešní doby. Augustinův pohled na konec světa je úzce spojen s moderním pohledem na historický pokrok lidstva. Jednoduše řečeno, království Boží bude ustaveno tady na této Zemi, a to nikoliv příchodem Krista, jenž stvoří nový svět. Dle tohoto pohledu půjde naopak o postupné zlepšování a rozvoj světa pod vedením katolické církve.

 

Na rozdíl od toho, Malachiášův prorocký scénář nepočítá s postupným zřízením království Božího na této Zemi pod vedením katolické církve. Místo toho je papež míru č. 111 ihned následován Petrem Římským, jenž bude usilovat o nadřazenost katolické církve. Vláda tohoto posledního papeže je následována zničením Země a konečným soudem.

 

Tento strašný scénář popírá tradiční katolický pohled na konec světa. To vysvětluje, proč někteří katoličtí vůdci upozorňovali své členy, aby nepřijímali Malachiášův pohled na konec světa. Např. v článku nazvaném "Papežská proroctví svatého Malachiáše z Irska: Můžeme jim skutečně opravdu věřit?" Sean Hyland varuje katolíky ne tolik před chybními výklady proroctví, "jež uvažují nad tím, že konec světa je již za dveřmi. Ale především, že je tento extrémní názor chybný a varuje před ním sám Kristus, ale také, že jednomyslná svědectví katolických svatých během staletí ukazují na dobu míru, která přijde před samotným koncem světa" (http://www.angelfire.com/ms/seanie/papacy/malachy.html).

 

Pochopitelně, že katolická církev odmítá Malachiášovo poslední papežské proroctví, neboť ona věří ve skvělou budoucnost, během které papežství povede svět do věku míru a prosperity. Ale biblické vidění konce světa je zcela odlišné. Mír a prosperita budou ustaveny, ale nikoliv pomocí katolické církve před Kristovým příchodem, ale samotným Kristem při jeho příchodu.

 

Tedy podle Malachiášových papežských proroctví bude další papež posledním papežem před zničením světa závěrečným soudem, který nastane během pontifikátu Petra Římského. Původ Malachiášových papežských proroctví je nejistý a jeho autorita je sporná. Nicméně jejich scénář konce světa je podobný s některými údaji z biblické knihy Zjevení. Mohl by Pán Bůh použít tato proroctví k tomu, aby varoval lidi před blížícím se dnem soudu? Někteří z těch, kdo studovali tato proroctví odpovídají, že ano. 

 

Např. ve své knize „Malachiášova proroctví"  (TAN Books and Publisher, 1969) píše Petr Bander: "Co mne zneklidňuje a mělo by zneklidňovat i čtenáře je, že po „rozkvetlé květině", kterou je Pavel VI. (papež v době napsání Banderovy knihy) jsou uvedena již jen další tři proroctví. A pak již následuje jen Petr Římský, který bude poslední. Čas běží. Již pokročil dál, než si myslíme. Konec světa je již za dveřmi."

 

Toto je důležitá zpráva, kterou svět potřebuje slyšet. To je ta prorocká zpráva. A Bůh povolal naši Církev adventistů s.d., aby hlásala světu: "Bojte se Boha a vzdejte mu čest, neboť nastala hodina jeho soudu" (Zjevení 14,7). Pán Bůh může použít i Malachiášova proroctví o posledním papeži k varování lidí, aby přijali zprávu o tom, že příchod Spasitele je již velmi blízko.

 

26.3.2005

 

 

ENDTIME ISSUES No. 128: FUTURE OF THE PAPACY

 

Samuele Bacchiocchi, Ph. D.,
Emeritní profesor teologie a církevních dějin, Andrews University
4990 Appian Way
Berrien Springs, MI 49103

E-mail: sbacchiocchi@biblicalperspectives.com
http://www.biblicalperspectives.com

 

Volný překlad: Mgr. Marta Marková, 7.9.2006 (shalom@inMail.cz)
[1] Některé zdroje uvádějí rok narození 1049 – pozn. překl.